Boomverzorging Tars Canfyn

Onze Missie: Bomen Optimale Overlevings -En Groeikansen Bieden Met Respect Voor De Wensen En Veiligheid Van De Mens.

Snoeien

Het snoeien van bomen vereist de nodige kennis en vaardigheden. Per boom wordt er besproken met de klant hoe we dit gaan aanpakken. We zoeken dus een manier om zowel aan de wensen van de klant als van de boom te voldoen. Wanneer dit besproken is klimmen we aan de hand van touwen in de boom om deze op een correcte manier te snoeien. Sporen gebruiken is uit den boze omdat de boom hierdoor gekwetst wordt waardoor de groei en bloei geremd worden. Concreet verlenen wij volgende snoeidiensten: vormsnoei, groei en begeleidingssnoei, uitlichten van de kruin, achterstallige snoei corrigeren, vervangingssnoei, vorm- en vruchtsnoei bij fruitbomen.

Vellen

Er zijn verschillende methoden om de boom te vellen. Per situatie zal de valrichting en methode bepaald worden. Zo zorgen we ervoor dat er niets beschadigd wordt en de boom gecontroleerd valt.

Bomen die niet kunnen vallen zullen stuk voor stuk gedemonteerd worden. Hierbij wordt er met sporen in de boom geklommen (hierbij maakt het niet uit dat we de boom kwetsen aangezien hij geveld wordt) en wordt hij aan de hand van katrollen stuk voor stuk naar beneden gelaten.

Planten

Een boom aanplanten is niet zomaar een boom kopen en in de grond steken. Allereerst moet de standplaats bekeken worden. Naargelang de aard/staat van deze plaats zal er een passende boom gekozen kunnen worden. Wij zullen dan helpen met de keuze van de boom en de aanplanting hiervan. Verder kunnen we een groei- en snoeischema uitwerken. In de eerste jaren is de boom zeer gevoelig en vergt hij heel wat aandacht.

Stormschade

Wanneer er een deel van de boom afbreekt kan dit gevaarlijke situaties veroorzaken. Een tak kan ook afgebroken zijn waardoor er zich inrotting voordoet en de boom zwak wordt. Bij stormschade is het dus aangewezen om de boom te “verzorgen” door de boom juist te snoeien. Afgebroken bomen die geen kans meer maken zullen geveld moeten worden.

Standplaatsverbetering

Een boom kan om verschillende redenen ziek worden. De meest voorkomende ziektes zijn het gevolg van een een slechte standplaats. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een slechte, arme, verdichte bodem (wortels kunnen er niet meer door en krijgen geen zuurstof, water meer). Hiervoor zijn tal van oplossingen, deze zullen in samenspraak met de eigenaar bekeken en uitgevoerd worden. Op die manier kan de boom terug opfleuren en genezen.

Kroonverankering

Wanneer er takken/stamdelen dreigen uit te scheuren of andere onveilige situaties te weeg kunnen brengen dient hier iets aan gedaan te worden. Om te voorkomen dat er schade aan de omgeving komt kunnen de takken aan elkaar verankerd worden. Dit wordt altijd gedaan in combinatie met een gepaste snoei.